ZR Agent logo

Vaš pouzdan partner za

Pružanje špediterskih usluga prilikom uvoza i izvoza robe, skladištenje, organizacija transporta, kao i pružanje usluga pri podnošenju zahteva nadležnim ministarstvima.

ZR Agent logo belo

Svojim znanjem, energijom i bankarskom carinskom garancijom, pružamo kvalitet i efikasnost u oblasti špediterskih poslova.
Kompletna usluga carinskog zastupanja, skladištenja kao i usluga domaćeg i međunarodnog transporta čine nas pouzdanim partnerom na koga se možete osloniti.

Pružamo kvalitet i efikasnost u oblasti špediterskih usluga.

Skladištenje

Obezbeđujemo kvalitetno i sigurno skladištenje i manipulaciju robe.

Usluga domaćeg i međunarodnog transporta kroz partnersku mrežu.

Naše reference

Kontaktirajte nas

Kontakti

ZR Agent logo

prodaja / logistika

Miroslav Krstić

Euroteamlogist d.o.o.

Close Menu

Carinsko zastupanje

Misija kompanije od osnivanja do danas je pružanje maksimalne podrške našim poslovnim partnerima. U tom smislu glavnu ulogu čini služba špedicije sa vrlo jasnim i određenim pravcem.

Služba špedicije na sebe preuzima sve bitne procese kako bih partnerima dala slobodu da nesmetano rade svoje tekuće poslove.

Proces špedicije se ogleda kroz konsultaciju, pripremanje dokumentacije, zastupanje u carinskoj proceduri i dostavljanje robe partnerima.

Logistika

Nudimo specijalizovana logistička rešenja. Preuzimamo Vašu robu gde god se ona nalazila, transportujemo je do Vas Sve vrste transporta i skladišne objekte, za skladištenje prehrambenih namirnica i lako kvarljive robe, a obezbeđujemo transport do distributivnih centre sa kontrolisanom temperaturom na brojnim lokacijama.

Radimo u skladu sa HACCP konceptom za bezbednost hrane, a naša kompanija ima ISO i OPS sertifikate. Kada je reč o visoko tehnološkim i elektronskim proizvodima, naši klijenti mogu da koriste moderna skladišta, pod video-nadzorom i sa sveobuhvatnim bezbednosnim konceptima.

ZR Agent logo