Pružanje špediterskih usluga prilikom uvoza i izvoza robe, skladištenje, organizacija transporta, kao i pružanje usluga pri podnošenju zahteva nadležnim ministarstvima.

ZR Agent logo belo
ZR Agent logo belo

Svojim znanjem, energijom i bankarskom carinskom garancijom, pružamo kvalitet i efikasnost u oblasti špediterskih poslova.
Kompletna usluga carinskog zastupanja, skladištenja kao i usluga domaćeg i međunarodnog transporta čine nas pouzdanim partnerom na koga se možete osloniti.

Carinsko zastupanje

Pružamo kvalitet i efikasnost u oblasti špediterskih usluga.

Skladištenje

Obezbeđujemo kvalitetno i sigurno skladištenje i manipulaciju robe.

Logistika

Usluga domaćeg i međunarodnog transporta kroz partnersku mrežu.

Naše reference

Kontaktirajte nas

ZR Agent logo

ZR AGENT - Međunarodna špedicija